Veel gestelde vragen

Hoeveel controlevragen moet ik goed beantwoorden per cursus?

Er is een minimumscore vereist van 75% om de gestelde PO-punten te behalen. Als u de vragen niet voldoende heeft beantwoord kunt u de controlevragen opnieuw beantwoorden.

Hoe krijg ik mijn certificaat na de cursus?

Als u de controlevragen goed heeft beantwoord na het volgen van de cursus wordt automatisch een certificaat aangemaakt waarop de naam van de cursus staat vermeld, het aantal PO-punten en de datum waarop u deze cursus met goed gevolg heeft afgesloten. Dit certificaat kunt u uitprinten en later tonen bij uw opgave voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

Welke studiebelasting hebben de cursussen?

Per cursus wordt het aantal PO-punten vermeld. Deze varieert van 1 tot 4 punten. Het aantal PO-punten van een cursus komt overeen met de studiebelasting in uren.