Cursus Hoger beroep in strafzaken 2022 (Amsterdam)

 295,00 excl. BTW

 • Niveau: Basis – 4 punten (punten tellen niet mee voor advocaat-stagiaires)
 • Docent: Dhr. mr. E.A. Pfeil, Senior raadsheer Hof Den Bosch
 • Datum: Maandag 12 december 2022
 • Tijd: 13.30 uur – 18.00 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur lunch met broodjes, drankjes en snacks).
 • Plaats: Mercure Hotel Amsterdam aan de Amstel, Joan Muyskenweg 10, Amsterdam
 • Korting: € 45,- voor NVSA- en NVJSA-leden
Beschrijving

 

In deze cursus wordt een uitleg gegeven over verschillende onderwerpen die specifiek zijn voor het hoger beroep in strafzaken.

 

Onderwerpen:

 

 • De Wet Stroomlijnen Hoger beroep;
 • Door wie, wanneer, waartegen en op welke wijze kan beroep worden ingesteld (oa verlofstelsel);
 • Verbod van partieel appel en concentratie van appel;
 • Ontvankelijkheid van partijen in appel (oa grievenstelsel);
 • Perikelen rond indiening appelschriftuur;
 • Voortbouwend appel;
 • Keskin-jurisprudentie;
 • Nieuwe onderzoekswensen in appel;
 • Kwestie van bevestigen of vernietigen of gedeeltelijk ovenemen;
 • Terugwijzing van de zaak;
 • Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten.